';

Да говорим за предоставяне на голям обем висококачествени медицински услуги в XXI век без психология е немислимо. Фройд първи успява да назове психичния апарат като „свръзка“ между духът и тялото. Ето защо МЦ Марков предлага на своите пациенти нов пакет от услуги, обхващащи здравето на личността във всичките му аспекти. Нещо повече: очакването на дете, превръщането от двойка в семейство, раждането, новата роля като родители, първите месеци с бебе у дома носят със себе си нови предизвикателства. Разбира се, че тези моменти са свързани с голяма палитра от емоции като радост, щастие, еуфория, но те отключват също и страх, тревога, умора и много въпроси, на които не винаги можем да намерим съзнателен и логичен отговор. Вярваме, че Вие, нашите пациенти, ще оцените усилията ни да развием тази нова и не маловажна услуга. Ще Ви подкрепим с професионална консултация по пътя на това вълнуващо пътешествие.

За повече информация – запишете час